Tandem umiejętności

Piąte spotkanie

909 Views
5a

W piątym tygodniu wspólnego projektu Greta, która należy do mniejszości rosyjskiej, postanowiła zapoznać swoich znajomych z twórczością Aleksandra Puszkina – jednego z najznamienitszych rosyjskich poetów. Greta recytowała jego wiersze w oryginale, dzięki czemu reszta grupy mogła pogłębić swoją znajomość języka rosyjskiego.


To Top