Tandem umiejętności

Ósme spotkanie

803 Views
8 spotkanie

Podczas ósmego spotkania Kasia opowiedziała koleżankom o polonizacji. Pokazała także budynek, który nie jest rekonstruowany i znajduje się na nim napis w języku polskim. Mianem polonizacji określa się przymusowy proces forsowania języka polskiego, który jest językiem urzędowym w Polsce oraz posługują się nim na terytorium innych państw (graniczących z Polską). Intensywne procesy polonizacji rozpoczęły się w 1569 r. po podpisaniu unii lubelskiej, ponieważ do tego czasu Polacy rozpoczęli wykorzenianie litewskiego rodzimowierstwa oraz wprowadzali wiatę katolicką.


To Top