Tandem umiejętności

VI Komanda

2270 Views
foto druzyny

Mūsų grupė susideda iš trijų merginų. Aš Agnieška Sobieska bei Katažina Dedulevič esame lenkės, tuo tarpu mūsų draugė Anastasija Zuzo yra rusė.

Aš Agnieška mėgstu keliauti bei domiuosi psichologija, tuo tarpu mano draugė Katažina domisi istorija bei ją žavi kitos kultūros, Anastasija mėgsta piešti bei domisi medicina. Nusprendėme sudalyvauti šitame projekte, kadangi norime labiau pažinti lenkų-rusų kultūrą, papročius bei tradicijas.

 • 8a

  Aštunto susitikimo metu Agnieška mus mokino groti gitara  tradicinės lenkiškos dainos “Hej sokoły”. Mūsų susitikimas buvo kupinas pilnų įspūdžių bei teigiamų emocijų. Po šio susitikimo supratome, kad ateityje norėtumėme išmokti groti gitara. Šis projektas “Gebėjimų mainai” leido mums labiau pažinti vienas kitą ir išmokti naujų dalykų. Dėkojame šio projekto organizatoriams už šį nuostabų projektą.


 • 7

  Sekantis susitikimas taipogi atnešė mums daug pasitenkinimo ir naudos. Mielai besišnekučiuodamos, kartu bandėme pažinti tradicinių rusų liaudies drabužių bruožus. Tokiems drabužiams yra būdingi specialūs ornamentai. Sužinojome, kaip Rusijos imperijoje rengėsi ir puošėsi moterys. Anastasija jau nuo mažens domisi piešimu. Todėl nusprendė mus supažindinti su šios meno srities pagrindais. Mūsų draugė bandė mus išmokyt, kaip reikia piešti rusų liaudies rūbų ornamentus. Šio susitikimo metu netrūko juoko ir džiaugsmo. Esame atviros naujovėms, nes tai mums visada atneša daug naujų žinių.


 • 6a

  Per šeštąjį susitikimą Anastasija papasakojo apie arbatos gėrimo tradicijas Rusijoje.  Arbatos ritualas – tai šimtai metų kurta tradicija, kuri tapo neatskiriama Rusijos kultūros dalimi. Svarbiausiu arbatos gėrimo tradicijos akcentu yra, be abejo, samovaras – gražus ir stilingas virdulys iš vario ar bronzos.

  Pirmasis samovaras tikriausiai buvo padarytas brolių Lisicinovų įmonėje, antroje pusėje XVIII šimtmečio. Praėjus šimtui metų, šie virduliai jau atsirado visoje Rusijoje. Samovarų sostinė yra Tula – ginklų ir metalinių gaminių gamybos centras. Per tokį originalų bendravimo būdą merginos labiau susipažino su Rusijos kultūra ir maloniai praleido laiką.


 • Penkto susitikimo metu, Katažina mokino kitas dalyves (Anastasiją ir Agniešką) deklamuoti eilėraščius. Svarbu paminėti, kad Katažina dalyvauja įvairiuose deklamavimo  konkursuose ir ne kartą yra užėmusi prizines vietas.  Taip pat, nuolat dalyvauja lenkų  recitavimo konkurse  Kresy“.

  Šiuo susitikimo metu buvo perteiktas artistiškumas, raiškus deklamavimas bei kiti kalbiniai gebėjimai. Po šio susitikimo, Anastasija ir Agnieška nusprendė lavinti savo deklamavimo gebėjimus.


 • 4A

  Ketvirto susitikimo metu Anastasija supažindino merginas su rusų literatūra, o būtent su literatūra Dostojevskio, Czechovo bei kitų žymių rašytojų. Verta pridurti, kad F.M. Dostojevskis yra vienas žymiausių rusų rašytojų. Šio rašytojo kūriniai yra vertinami visame pasaulyje. Po šio susitikimo merginos nusprendė, kad būtinai susipažins su šio poeto kūryba bei perskaitys jo žymų romaną „Karas ir Taika“.


 • Trečio susitikimo metu Anastasija nusprendė mus supažindinti su tradicinės rusų taikomosios dailės dirbiniu – chochloma. Chochloma – tai XVII a. Rusijoje atsiradusi tapybos ant medžio dirbinių technika, tradiciškai naudojama įvairiems buities rakandams puošti. Taip pat, sužinojome, kad yra rengiami specialūs seminarai, kuriuo metu asmenys yra apmokami kurti įvairias puošmenas. Todėl, ateityje norėtumėme sudalyvauti tokiame seminare.


 • 2 sptkn.

  Tuo tarpu kito susitikimo metu, aš Agnieška ir Katažina, nusprendėme aplankyti bažnyčią. Ir labiau papasakoti apie šią religiją – katalikybę Anastasijai. Palyginus katalikybę su islamu, priėjome vienareikšmiškai prie bendros išvados, kad maldos namų – bažnyčių yra žymiai daugiau negu mečečių. Kitas skirtumas, kad maldos vyksta nustatytomis dienomis ir neturi reikšmės kiti dalykai. Šio susitikimo metu mes supratome, kad turime būti tolerantiški kiekvienai religijai ir gerbti susiformavusias apeigas.


 • dr7s1

  Pirmo susitikimo metu, Anastasija papasakojo apie islamą, kadangi dauguma rusų kilmės atstovų iš mūsų miestelio Nemėžio išpažina šią religiją. Anastasija atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje yra tik keturios mečetės ir viena iš jų yra Nemėžyje. Miestelyje, kuriame mes gyvename. Taip pat, papasakojo apie mūsų mečetės istoriją. Įdomus faktas buvo tas, jog pamaldos vyksta tais penktadieniais, kai būna jaunas mėnulis. Į jas susirenka vos keli žmonės. Daugiau jų suvažiuoja per tradicines musulmonų šventes. Į pamaldas atvažiuoja ir arabų. Po šio susitikimo nusprendėme, kad norėtumėme aplankyti pagrindinę mečetę Mekoje į kurią plusta visi pasaulio musulmonai.


To Top